اطلاعات قطعه
شماره فنی: 044780D190
نام قطعه: لوازم سیلندر ترمز دیسکی چرخ جلو
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: لنت و سیلندر چرخ جلو
وزن 0.05 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 403,521 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmrk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp151l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bexdkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bexgkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bexrkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-cemdkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-cemrkv 2018-2020
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-cexdkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-cexgkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-cexrkv 2018-2020