اطلاعات قطعه
شماره فنی: 0449333150
نام قطعه: لوازم پمپ ترمز بالا
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: پمپ ترمز
وزن 0.21 کیلوگرم
موجودی: 2
قیمت اصلی: 935,356 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demgkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depgkv 2004-2006