اطلاعات قطعه
شماره فنی: 110713105005
نام قطعه: یاتاقان ثابت بالایی
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: میل لنگ و رینگ پیستون
وزن 0.08 کیلوگرم
موجودی: 2
قیمت اصلی: 214,209 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gkaekv 2010-2013
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gkfekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gktekv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmnk 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmrk 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmnk 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmnkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmrk 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmrkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gmankv 2016-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gmtnkv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnaakv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnankv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmak 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmakv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gntakv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpankv 2015-2017
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkaskc 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkaskv 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkasky 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkfskv 2010-2020
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkfsky 2007-2010