اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1222975050
نام قطعه: رابط لوله هواکش
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه شلنگ ها
وزن 0.15 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 311,808 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkmekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj125l-gjpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkmekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkpekv 2013-2015
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gktekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjpekv 2009-2013
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjtekv 2015-2017