اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1230521130
نام قطعه: دسته موتور راست
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه دسته موتورها
وزن 1.48 کیلوگرم
موجودی: 0
قیمت اصلی: 1,531,751 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006