اطلاعات قطعه
شماره فنی: 123720D050
نام قطعه: دسته موتور چپ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه دسته موتورها
وزن -
موجودی: 0
قیمت اصلی:
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008