اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1320530030
نام قطعه: دست یاتاقان متحرک شاتون روی میل لنگ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: میل لنگ و رینگ پیستون
وزن 0.24 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 811,232 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-sbmdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-srmdyv 2005-2007
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh202l-remdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh212l-jemdyv 2006-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemnyv 2005-2013
PRADO (پرادو) 1KDFTV kdj150l-gkaeyv 2015-2017
PRADO (پرادو) 1KDFTV kdj150l-gkfeyv 2009-2012