اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1714137051
نام قطعه: منيفولد اگزوز
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه اگزوز و مانیفول هوا
وزن 3.27 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 3,245,419 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aefdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aefnkv 2010-2012
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aepnkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-gepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-gepnkv 2010-2013
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agfvkw 2008-2010
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahfvkw 2008-2010
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahmhkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahmskc 2008-2010
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahphkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahpskc 2008-2010