اطلاعات قطعه
شماره فنی: 4854139316
نام قطعه: کمک فنر عقب چپ
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: مجموعه فنرهای و کمک های عقب
وزن 1.78 کیلوگرم
موجودی: 7
قیمت اصلی: 552,749 تومان
قیمت فروش ویژه: 536,166 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
HILUX (هایلوکس) 3L ln166l-prmdsv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn169l-prmdk 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn169l-prmdkv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn169l-prmduv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn169l-trmdkv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn169l-trmduv 1997-2001