اطلاعات قطعه
شماره فنی: 4876006120
نام قطعه: نگهدارنده بالای کمک فنر عقب چپ
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: مجموعه فنرهای و کمک های عقب
وزن 0.97 کیلوگرم
موجودی: 0
قیمت اصلی: 913,909 تومان
قیمت فروش ویژه: 886,492 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaeku 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankm 2009-2012
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv40l-jetgkm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv40l-jetgku 2009-2012