اطلاعات قطعه
شماره فنی: 5211626102
نام قطعه: کشویی بغل سپر جلو چپ
نوع قطعه قطعات بدنه
دسته بندی: مجموعه سپر جلو و اسپویلر
وزن 0.35 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 701,981 تومان
قیمت فروش ویژه: 680,922 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-sbmdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh202l-remdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh212l-jemdyv 2006-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemnyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013