اطلاعات قطعه
شماره فنی: 521190K946
نام قطعه: سپر جلو
نوع قطعه قطعات بدنه
دسته بندی: مجموعه سپر جلو و اسپویلر
وزن 7.95 کیلوگرم
موجودی: 2
قیمت اصلی: 2,737,136 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
HILUX (هایلوکس) 2KDFTV kun10l-trmdyv 2008-2012
HILUX (هایلوکس) 2KDFTV kun15l-prmdyv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2KDFTV kun15l-trmdyv 2007-2008
HILUX (هایلوکس) 2KDFTV kun15l-trmdyv3 2007-2008
HILUX (هایلوکس) 2KDFTV kun25l-prmdhv 2008-2012
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn10l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn11l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn15l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn15l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prmskv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmdkv3 2006-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmskv 2007-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-prpdkv 2007-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-trmdkv 2005-2008