اطلاعات قطعه
شماره فنی: 5257552141
نام قطعه: کشویی بغل سپر عقب راست
نوع قطعه قطعات بدنه
دسته بندی: مجموعه سپر عقب
وزن 0.12 کیلوگرم
موجودی: 3
قیمت اصلی: 333,022 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrk 2006-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-bemrk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-beprk 2008-2013