اطلاعات قطعه
شماره فنی: 5311212160
نام قطعه: جلو پنجره
نوع قطعه قطعات بدنه
دسته بندی: جلو پنجره و ارم جلو
وزن 0.07 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 186,822 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepnkv 2007-2010