اطلاعات قطعه
شماره فنی: 6700342111
نام قطعه: درب عقب راست
نوع قطعه قطعات بدنه
دسته بندی: شیشه و لوازم داخل در
وزن 16 کیلوگرم
قیمت اصلی: 4,941,690 تومان
قیمت فروش ویژه: 4,793,440 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgkv 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpgkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anagkk 2006-2008
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaskk 2008-2012