اطلاعات قطعه
شماره فنی: 8113060E40
نام قطعه: چراغ جلو راست
نوع قطعه سیستم برقی
دسته بندی: چراغ های جلو
وزن 4.29 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 5,211,996 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gkaekv 2010-2013
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gkfekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 1KDFTV kdj150l-gkaeyv 2015-2017
PRADO (پرادو) 1KDFTV kdj150l-gkfeyv 2009-2012
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkmekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkpekv 2013-2015
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjpekv 2009-2013