اطلاعات قطعه
شماره فنی: 815610D440
نام قطعه: چراغ خطر عقب چپ
نوع قطعه سیستم برقی
دسته بندی: خطرهای عقب
وزن 3.33 کیلوگرم
موجودی: 0
قیمت اصلی: 1,431,426 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bemrkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bexdkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bexgkv 2016-2017
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp150l-bexrkv 2016-2017