اطلاعات قطعه
شماره فنی: 8465212A11
نام قطعه: دسته (سوئیچ) برف پاک‌کن
نوع قطعه سیستم برقی
دسته بندی: مجموعه سنسورها
وزن 0.12 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 911,804 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmnk 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmrk 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmnk 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmnkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmrk 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmrkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kcmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrkv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj71l-kjmrkv 2009-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj71l-rjmrkv 2009-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj76l-rkmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj78l-rjmrkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-dkmrkv 2012-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-tjmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-tjmrkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj76l-rkmnsv 2016-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj78l-rjmrsv 2007-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj79l-dkmrsv 2012-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gcmnzv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gcmrz 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmnz 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmnzv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmrz 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmrzv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kcmrz 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmrz 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmrzv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj76l-rkmnyv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj78l-rjmryv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj79l-dkmryv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj79l-tjmnyv 2017-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-aefdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-aepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aepdkv 2007-2010