اطلاعات قطعه
شماره فنی: 8946502420
نام قطعه: سنسور اکسیژن
نوع قطعه سیستم برقی
دسته بندی: مجموعه سنسورها
وزن 0.25 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 1,772,828 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gefdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gefnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gepdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gepnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gexdkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gexnkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gefdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gepdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gepnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gexnkv 2015-2016