اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9031138075
نام قطعه: کاسه نمد ته میلنگ
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: مجموعه کله گاوی جلو
وزن 0.02 کیلوگرم
موجودی: 2
قیمت اصلی: 71,732 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahpgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-beprk 2008-2013
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006